Om oss

Konsulter på People value

Här hittar du information om oss på People Value

Cecilia Hållner
CEO & HR-konsult

VD och grundare till People Value. Cecilia har över 20-års erfarenhet som HR-chef i såväl stora, globala organisationer som mindre, privatägda bolag.

Cecilia har arbetat både strategiskt och operativt med HR frågor på olika chefspositioner, framförallt inom Life Science (Radi Medical, St Jude Medical, Nasdaq, Abbott och Biotage). Hon brinner för HR-frågor och vill stötta människor och företag att växa och utvecklas gemensamt. Cecilia har under sina år arbetat med att ge support till chefer och affärsledare inom område rekrytering, performance management, HR-processer och struktur, organisationsutveckling, ledningsgruppsarbete, arbetsmiljöfrågor samt att ge arbetsrättslig rådgivning.

Agneta Forssén
HR-konsult

Agneta har över 25 års erfarenhet från en rad olika chefspositioner och en bred erfarenhet från flera områden som ledningsgrupps-arbete, affärsutveckling, HR, marknad och försäljning.

Främst från Rekryterings-, Life Science- och IT branschen i bolag som Pharmacia, Nocom, SecureAppbox, EBP Solutions, Proffice och Poolia.Agneta har också erfarenhet från att arbeta i allt från start-up bolag till globala stora företag. Hon drivs av att bidra till företagens tillväxt och konkurrenskraft och då är också rätt person på rätt plats en viktig framgångsfaktor.

Linn Hjertton
HR- konsult

Linn har en personalvetarexamen och har arbetat med HR-frågor i drygt tio år och de senaste sju åren som HR-chef i olika bolag.

Hon har framförallt erfarenhet av medelstora organisationer inom samhällsbyggnad och byggbranschen. Linn har erfarenhet av både strategiskt och operativt arbete inom alla delar av HR och kan stötta med allt från ledningsgruppsarbete till lönearbete. Linn kan hjälpa organisationer med interimslösningar inom HR och lön eller med olika punktinsatser. Hon har stor erfarenhet av att bygga upp HR-avdelningar och sätta processer, samt arbeta med implementering av processer och systembyten. Hon kan även stötta inom ledarskapsutbildning och värdegrundsarbete samt fackliga förhandlingar och organisationsförändringar. Linns mål med HR-arbetet är att skapa förutsättningar för att organisationer ska ha trygga ledare och engagerade medarbetare som tillsammans arbetar mot uppsatta mål.

Matilda Albertsson
HR - Konsult

Matilda har lång erfarenhet av olika chefsroller från Life Science och över 5 års erfarenhet av certifierande ledarutveckling och organisationsutveckling i allt från mindre entreprenörsbolag till globala företag.

Hon bidrar till att ledare och organisationer utvecklas framåt och är van vid att stötta ledningsgrupper och ledare på alla nivåer.Matilda är ingenjören och ekonomen som vidareutbildat sig och är bland annat certifierad NLP business trainer, coach och certifierad i LeadForward och TeamPro. Hon erbjuder utbildningar inom ledarskap, facilitering av workshops, ledningsgruppsstöd samt grupp- och individutveckling. Matilda går också in som interimsledare.

Mia Cameron
HR - Konsult

Mia har mångårig erfarenhet av olika chefsuppdrag, bland annat som HR chef/administrativ chef och har arbetat på olika strategiska funktioner på stabsnivå.

Mia har gedigen erfarenhet av förändringsledning och arbete med processutveckling och implementering. Hon är van vid att stötta ledningsgrupper, att genomlysa organisations- och beslutsprocesser. Mia kan gå in som interimschef vid behov, är arbetsmiljöexpert och utbildare i SAM/OSA och har bred erfarenhet inom HR/arbetsmiljö. Mia stöttar arbetsgivare i att skapa bättre förutsättningar för en mer välmående, effektiv och kvalitativ arbetsplats. Hon erbjuder processledning och verktyg för att arbeta mer förebyggande med medarbetarnas välmående, för hållbar förändring på individ, grupp och organisationsnivå. Mia är utbildad statsvetare med cirka 20 års erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning. Hon har bred juridisk kunskap och god insyn i politiska processer och styrdokument som styr offentlig förvaltning.

Linn Helander
HR-Konsult

Linn har en personalvetarexamen och har arbetat brett med HR frågor i över 11 år, främst på Globala bolag inom en rad olika branschersåsom Tech, MedTech, Finans och B2B/Retail.

Hon har erfarenhet från både Chefsuppdrag till globala HR-roller med kombinerat strategiskt och operativt arbete inom alla delar inom HR. Linn kan stötta med allt från ledningsgruppsarbete till operativa punktinsatser inom HR. Hon har stor erfarenhet av att bygga upp HR-avdelningar genom att skapa och implementera processer. Hon kan även stötta inom till exempel förändringsarbete såsom organisationsförändringar, att bygga upp Traineeprogram, arbetsmiljö samt fackliga förhandlingar. Linns mål med HR-arbetet är att vara delaktig i en positiv utveckling för den organisation hon arbetar för.

Ebba Feldt
HR - Koordinator

Ebba är HR-koordinator och arbetar hos People Value vid sidan av sina studier. Ebba studerar till personalvetare och tar sin examen januari 2023.

Hos People Value kommer hon att agera stöd i HR-arbetet samt arbeta med sociala medier. Ebba har tidigare arbetat brett inom service och har därmed stort intresse för andra människors välmående och behov i största allmänhet, därav blev valet att studera till personalvetare självklart för Ebba. Hon har stort intresse för arbetsrätt, rekrytering och kompetensutveckling. Hon drivs av utmaningar och ser fram emot att få lära sig och utveckla sina praktiska kunskaper inom HR-arbetet.

Kristoffer Åkerlund
Rekryterare

Kristoffer har över 20 års erfarenhet av att skapa långsiktiga relationer och fått verksamheter att växa och bli framgångsrika. Inom den grafiska branschen i ex Smurfit och i eget bolag som sälj- och marknads-chef..

Men främst i rekryterings-branschen där Kristoffer haft olika roller som rekryteringskonsult, platschef, produktchef samt rekryteringschef. Kristoffer har en stor nyfikenhet och gediget kunnande inom rekrytering med fokus på Search. Betoningen är lite annorlunda än andra i branschen för fokus ligger på kandidaterna och hur man hittar rätt person. Kristoffer kallar detta People Sourcing eller discovering great people!

Har du några funderingar?

Kontakta oss så svarar vi på dina frågor!