HR-relaterade tjänster

Rekrytering

En av de största utmaningarna för företag idag är att hitta, attrahera och rekrytera rätt kompetens som skapar affärstillväxt. Rekrytering handlar om mer än att göra en lyckad matchning. När vigör en rekrytering garanterar vi kvalitet och personligt bemötandegenom hela processen. Vi arbetar med en kompetensbaserad metod, det innebär att vi fokuserar på vilka personliga egenskaper, erfarenheter och kunskaper den nya medarbetaren måste ha för att kunna göra bra ifrån sig. Ingenting annat. Det minskar risken för felrekryteringar och skapar förutsättningar för en långsiktig, hållbar och träffsäker rekrytering.

Antingen kan man kan välja att ta hjälp av oss med hela rekryteringen eller om man bara önskar stöd i en del av rekryteringsprocessen. Helt beroende på behovet.

Rekrytering med search

För att lyckas attrahera rätt kompetens inkluderar vi search i rekryteringsprocessen när det behövs. Vi kartlägger kompetensen och kandidater som inte är aktivt sökande, men som har rätt kompetens kontaktas.

Second Opinion

När kunden själv vill ha ansvaret för rekryteringen kan vi erbjuda en objektiv och professionell ”andra åsikt” och stöd i kandidatbedömningen. Syftet är att bidra till att säkerställa och kvalitetssäkra rekryteringen.

Referenstagning

är en viktig del i processen och ett av de viktiga stegen i kvalitets-säkringen vid en rekrytering. Målet med referenserna är att de ska bekräfta och komplettera den bild man redan fått.

Annonsering & kandidaturval

Vill du ha hjälp med annonsering och få en utvald lista på tänkbara kandidater? Vi sprider dina rekryteringsannonser på rätt plattformar och gör det första urvalet när ansökningarna väl har kommit in.

Executive Search

Genom Executive Search hjälper vi våra kunder att anställa de ledare som har bäst förutsättningar att nå och överträffa uppsatta mål. Vi utgår från vårt ständigt aktuella nätverk kombinerat med en aktiv marknadskartläggning av potentiella kandidater.

Arbetsmiljö & Hälsa

Alla anställda har rätt till en god arbetsmiljö. Såväl fysiska som psykologiska och sociala förhållanden har betydelse för hur vi mår och fungerar på arbetsplatsen. En god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för såväl ledning som medarbetare. I enlighet med Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö.

Vi hjälper våra kunder att säkerställa att de är rätt rustade för att axla sitt arbetsmiljöansvar.

People Value logga

Arbetsrätt

De regler som behandlar arbetsförhållanden, särskilt relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Arbetsrätten kan delas upp i två huvudområden: det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt), och frågor som rör kollektivavtal, samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer (kollektiv arbetsrätt). Utöver detta brukar man till arbetsrätten räkna de processrättsliga frågor som är unika för arbetsrättsliga tvister.

HR Struktur

Det är grundstommen i bolaget och beskrivs som "livscykeln" i ett företag. Den är ofta uppdelad i fyra huvuddelar: rekrytering, on-boarding, administration och ledning, samt off-boarding. Exempelvis inkluderar det upplägg och arbete med performance management, lönestruktur och karriärstruktur.
Vi hjälper våra kunder att säkerställa att de är rätt rustade för att axla sitt arbetsmiljöansvar.

People Value logga

HR Interim

Att få in en kompetent och erfaren HR- och interimskonsult kan göra stor skillnad. Med vår hjälp kan du hitta en konsult eller interimschef inom HR. Kontakta oss för snabb hjälp.

Vi har en lösning för alla situationer och behov. Vi har en gedigen kompetens och erfarenhet i vårt nätverk av interimskonsulter. Behöver er verksamhet eller era medarbetare utvecklas, förändras eller stöttas så hittar vi tillsammans rätt konsult med rätt egenskaper för att lyckas med ert behov.

Passa på att förstärka organisationen och utveckla den då det uppstår en vankans i en affärskritisk roll istället för att låta medarbetare gå på knäna och försöka förvalta verksamheten i väntan på att rätt chef är på plats.

HR Rådgivning & Stöd

Med ett abonnemang på våra tjänster kan vi stötta och hjälpa er rätt i olika frågor gällande HR, personal, organisation, arbetsrätt, kollektivavtal, arbetsmiljö, lagar och avtal. Vårt stöd inom HR är både strategiskt och operativt. Med erfarna, kunniga konsulter är vi redo att hjälpa till.
Vi hjälper våra kunder att säkerställa att de är rätt rustade för att axla sitt arbetsmiljöansvar.

People Value logga

Är du i behov av HR-relaterade tjänster?