Vikten av engagemang

February 3, 2023
Följ oss på Sociala medier

Vikten av engagemang

Hur engagerade är dina medarbetare? Och hur viktigt är det egentligen med engagemang?


Enligt studier är endast 16% av alla medarbetare engagerade i Sverige. Detta påverkar företagets lönsamhet mer än vi tror. De organisationer med högre engagemang bland medarbetare har visat på lägre frånvaro, högre lönsamhet och högre produktivitet!


Här nedan listas 6 faktorer som hör ihop med ett högt engagemang bland medarbetare:

- Verksamheter med hög engagemangsnivå har ledare med hög engagemangsnivå.

- Närmsta chef spelar stor roll för engagemang för att understödja denna, denna chef befinner sig också mer på individnivå.

- Utveckla ledarpotentialen hos sina chefer.

- Att medarbetarens grundläggande krav uppfylls innan de förväntar att denne ska känna sig inspirerad i arbetet och organisationen.

- Utveckla medarbetare med mer mjuka värden som uppmärksamhet och erkännande.

- Mer fokus på de resultat som en hög engagemangsnivå för med sig.


Hur jobbar ni i er organisation med att skapa engagemang?

People Value AB

Kontakta oss

Ni hittar oss på Slottet i Uppsala

Tack så mycket för ditt meddelande, vi ska svara så fort vi kan!
Oops! Något gick snett...
White pin map icon

People Value AB

Uppsala Slott
Entré D
752 37 Uppsala