Torsdagstips med Mia Cameron!

September 29, 2022
Följ oss på Sociala medier

Torsdagstips med Mia Cameron!

Vänd på steken! Sättarbetsmiljön högst på agendan, så kommer resultat och kvalitet automatiskt!

När en dålig arbetsmiljö har uppstått, är det svårtatt snabbt ”rätta till den”. Onödiga konflikter, dålig arbetsplatskultur,kränkande särbehandling, sjukfrånvaro, personalomsättning, med lidande förindivider och stora ekonomiska konsekvenser för arbetsgivaren som följd.

 

Ibland kommer arbetsmiljöfrågorna lite i skym undan.Det är ofta mycket fokus på resultat och ekonomi. Och visst, det är inte lättatt ”rodda” kundkrav, en tajt budget och höga resultatkrav.

Men utan kompetenta medarbetare så sjunkerverksamhetens kvalitet och ekonomi.

 

Minahetaste tips för en framgångsrik verksamhet!

- Sätt arbetsmiljömålen på första plats, så kommerresultat och kvalitet automatiskt!

 

- Arbeta mer främjande & förebyggande medarbetsmiljö och hälsa!

o  Enkla löpande uppföljningar med individoch grupp

o  Följ upp chefernas arbetsmiljö och behovav kompetensutveckling

 

o Chefernas arbetsmiljö får ofta för lite fokus- En hög arbetsbelastning/otillgängliga chefer, oklara mandat, kompetensluckor,är några av de faktorer som kan minska chefernas möjligheter att vara braledare och minska verksamhetens välmående & resultat.

o  Se över/ta fram goda rutiner för detsystematiska arbetsmiljöarbetet

 

- Uppmuntra utveckling/lärande – Ind.utvecklingsplaner, medledarskap & karriärstrategi. 

- Skapa bättre forum för delaktighet ochkommunikation & tydliggör mål, roller & ansvar.

- Skapa tydliga spelregler/förutsättningar för denhybrida arbetsplatsen.

- Mia Cameron

People Value - Passion for People 👤

People Value AB

Kontakta oss

Ni hittar oss på Slottet i Uppsala

Tack så mycket för ditt meddelande, vi ska svara så fort vi kan!
Oops! Något gick snett...
White pin map icon

People Value AB

Uppsala Slott
Entré D
752 37 Uppsala