ARBETSRÄTT

De regler som behandlar arbetsförhållanden, särskilt relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Arbetsrätten kan delas upp i två huvudområden: det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt), och frågor som rör kollektivavtal, samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer (kollektiv arbetsrätt). Utöver detta brukar man till arbetsrätten räkna de processrättsliga frågor som är unika för arbetsrättsliga tvister.


Rekrytering med search

För att lyckas attrahera rätt kompetens inkluderar vi search i rekryteringsprocessen när det behövs. Vi kartlägger kompetensen och kandidater som inte är aktivt sökande, men som har rätt kompetens kontaktas.

Second Opinion

När kunden själv vill ha ansvaret för rekryteringen kan vi erbjuda en objektiv och professionell ”andra åsikt” och stöd i kandidat-bedömningen. Syftet är att bidra till att säkerställa och kvalitetssäkra rekryteringen.

Referenstagning

är en viktig del i processen och ett av de viktiga stegen i kvalitets-säkringen vid en rekrytering. Målet med referenserna är att de ska bekräfta och komplettera den bild man redan fått.

Annonsering & kandidaturval

Vill du ha hjälp med annonsering och få en utvald lista på tänkbara kandidater? Vi sprider dina rekryteringsannonser på rätt plattformar och gör det första urvalet när ansökningarna väl har kommit in.

Executive Search

Genom Executive Search hjälper vi våra kunder att anställa de ledare som har bäst förutsättningar att nå och överträffa uppsatta mål. Vi utgår från vårt ständigt aktuella nätverk kombinerat med en aktiv marknadskartläggning av potentiella kandidater.

Är du i behov av HR-relaterade tjänster?