REKRYTERING

En av de största utmaningarna för företag idag är att hitta,attrahera och rekrytera rätt kompetens som skapar affärstillväxt. Rekrytering handlar om mer än att göra en lyckad matchning. När vigör en rekrytering garanterar vi kvalitet och personligt bemötandegenom hela processen. Vi arbetar med en kompetensbaserad metod, det innebär att vi fokuserar på vilka personliga egenskaper,erfarenheter och kunskaper den nya medarbetaren måste ha för attkunna göra bra ifrån sig. Ingenting annat. Det minskar risken förfelrekryteringar och skapar förutsättningar för en långsiktig,hållbar och träffsäker rekrytering.

Antingen kan man kan välja att ta hjälp av oss med hela rekryteringen eller om man bara önskar stöd i en del av rekryteringsprocessen. Helt beroende på behovet.

Rekrytering med search

För att lyckas attrahera rätt kompetens inkluderar vi search i rekryteringsprocessen när det behövs. Vi kartlägger kompetensen och kandidater som inte är aktivt sökande, men som har rätt kompetens kontaktas.

Second Opinion

När kunden själv vill ha ansvaret för rekryteringen kan vi erbjuda en objektiv och professionell ”andra åsikt” och stöd i kandidat-bedömningen. Syftet är att bidra till att säkerställa och kvalitetssäkra rekryteringen.

Referenstagning

är en viktig del i processen och ett av de viktiga stegen i kvalitets-säkringen vid en rekrytering. Målet med referenserna är att de ska bekräfta och komplettera den bild man redan fått.

Annonsering & kandidaturval

Vill du ha hjälp med annonsering och få en utvald lista på tänkbara kandidater? Vi sprider dina rekryteringsannonser på rätt plattformar och gör det första urvalet när ansökningarna väl har kommit in.

Executive Search

Genom Executive Search hjälper vi våra kunder att anställa de ledare som har bäst förutsättningar att nå och överträffa uppsatta mål. Vi utgår från vårt ständigt aktuella nätverk kombinerat med en aktiv marknadskartläggning av potentiella kandidater.

Är du i behov av HR-relaterade tjänster?