Företagsledningens roll i att skapa ett framgångsrikt företag

May 22, 2024
Följ oss på Sociala medier

Företagsledningens roll i att skapa ett framgångsrikt företag

Maria Wigenius Sjöberg är en erfaren team- och ledarutvecklare som samarbetssäkrar team och tränar chefer i att stärka psykologisk trygghet i praktiken. Med över 20 års erfarenhet och hundratals utvecklingsprocesser delar hon med sig av sina erfarenheter av att utveckla psykologisk trygghet i team, vad psykologisk trygghet handlar om och varför det är viktigt samt hur psykologisk trygghet kan stärkas i praktiken.

Varmt välkomna till en spännande lunch!

Anmäl dig via formuläretFöretagsledningens roll i att skapa ett framgångsrikt företag
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.